Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Με την άσκηση σώζονται 3,9 εκατομμύρια ζωές ετησίως
[Iatronet]: Με την άσκηση σώζονται 3,9 εκατομμύρια ζωές ετησίως

[Iatronet]: Με την άσκηση σώζονται 3,9 εκατομμύρια ζωές ετησίως

ΞΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ±Ξ³ΞΊΞΏΟΞΌΞ―ΟΟ, Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏ 15% ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ο,ΟΞΉ ΞΈΞ± Ξ?ΟΞ±Ξ½.

Ξ€ΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΟΞΉΟΟΞΏΞ½ 3,9 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± ΟΟΟΟΟΞΏΞΉ θάναΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΞ΅ΟΞ³ΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ κάθΡ ΟΟΟΞ½ΞΏ ΟΞ±Ξ³ΞΊΞΏΟΞΌΞ―ΟΟ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ·, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ The Lancet Global Health,Β Ξ±ΟΟ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΟΞ½ ΟΞ±Ξ½Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ·ΞΌΞ―ΟΞ½ Cambridge ΞΊΞ±ΞΉ Edinburgh.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅ΞΎΞ­ΟΞ±ΟΞ±Ξ½ δημοΟΞΉΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ³ΞΉΞ± 168 ΟΟΟΞ΅Ο, ΟΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΟΞΏΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟληΟΞΏΟΟΞ΅ ΟΞΉΟ ΟΟ ΟΟΞ¬ΟΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ Ξ ΞΞ₯, Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΟΞΉΟΟΞΏΞ½ 150 λΡΟΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ±Ο Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ·Ο Ξ±Ξ΅ΟΟΞ²ΞΉΞ± Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ξ½ Ρβδομάδα Ξ? 75 λΡΟΟΞ¬ Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ·Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο Ξ? ΞΉΟΞΏΞ΄ΟΞ½Ξ±ΞΌΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΞΏΟ.

΀ο ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΟΞΏΟ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟληΟΞΏΟΟΞ΅ ΟΞ· ΟΟ Ξ½ΞΉΟΟΟμΡνη ΟΞΏΟΟΟΞ·ΟΞ± ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟοίκιλλΡ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΟΟΞ½, Ξ±ΟΟ 33% ΟΟΞΏ ΞΞΏΟ Ξ²Ξ­ΞΉΟ, ΟΟΞΏ 64% ΟΟΞ· ΞΟΞ΅ΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ 94% ΟΟΞ· ΞΞΏΞΆΞ±ΞΌΞ²Ξ―ΞΊΞ·.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ±Ξ³ΞΊΞΏΟΞΌΞ―ΟΟ, Ξ»ΟΞ³Ο ΟΞ·Ο ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΏ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΟΟΞ½ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏ 15% ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ο,ΟΞΉ ΞΈΞ± Ξ?ΟΞ±Ξ½- δηλαδΞ? ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞΏΟ 3,9 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± ΞΆΟΞ­Ο ΟΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ΅ΟΞ·ΟΞ―ΟΟ.

Ξ Ξ±ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΟημΡίΟΟΞ· Οοικιλία ΟΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ ΟΟΟΟΞ½, Ξ· ΞΈΞ΅ΟΞΉΞΊΞ? ΟΟ ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ? ΟΞ·Ο Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ·Ο Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΟημΡίΟΟΞ± ΟΟΞ±ΞΈΞ΅ΟΞ? ΟΟΞΏΞ½ ΟλανΞ?ΟΞ·, ΞΌΞ΅ Ξ΅Ο ΟΡία ΟΞ¬ΟΞ· ΟΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Ξ³Ξ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΟΟΟΟΟΞΏ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ­ΟΡι Ξ±ΟΞΏΟΞ΅Ο ΟθΡί ΟΞ΅ ΟΟΟΞ΅Ο ΟΞ±ΞΌΞ·Ξ»ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ΟΞ±Ξ―ΞΏΟ Ξ΅ΞΉΟΞΏΞ΄Ξ?ΞΌΞ±ΟΞΏΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!