Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Ο πρόωρος τοκετός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας
[Iatronet]: Ο πρόωρος τοκετός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας

[Iatronet]: Ο πρόωρος τοκετός συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας

Ξ ΟΟΟΟΟΞΏΟ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟΟ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞΉΟΟΡί ΟΟ Ξ±Ξ½Ξ΅ΞΎΞ¬ΟΟΞ·ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΉΟΟΞ±ΞΉΞΌΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΟδιΟΟαθΡια ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο ΞΆΟΞ?Ο, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ?Ο.

ΞΟ Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ³Ξ­Ξ½Ξ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΟΟΟΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟδιοΟάθΡιαΟ, έδΡιξΡ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ο ΟοδΡικνΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΞΏΞΉ Ξ³ΞΉΞ±ΟΟΞΏΞ― ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³ΞΉΞΊΟ ΞΉΟΟΞΏΟΞΉΞΊΟ ΞΌΞΉΞ±Ο Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±ΞΎΞΉΞΏΞ»ΟΞ³Ξ·ΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟδιοΟάθΡια.

Ξ ΟΟΟΟΟΞΏΟ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟΟ ΞΈΞ± ΟΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³Ξ½ΟΟΞΉΟΟΡί ΟΟ Ξ±Ξ½Ξ΅ΞΎΞ¬ΟΟΞ·ΟΞΏΟ ΟΞ±ΟάγονΟΞ±Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΉΟΟΞ±ΞΉΞΌΞΉΞΊΞ? ΞΊΞ±ΟδιΟΟαθΡια ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο ΞΆΟΞ?Ο, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΞΏ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ?Ο Dr. Casey Crump, ΟΞΏΟ Icahn School of Medicine at Mount Sinai.

Ξ Crump Ξ±Ξ½Ξ­Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟΟΞΉΞ± Ξ£ΞΏΟ Ξ·Ξ΄ΟΞ½ Ξ³Ο Ξ½Ξ±ΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ³Ξ­Ξ½Ξ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΞΌΟΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ­ΟΡια ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ­ΟΟ 43 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±.

Ξ£ΟΞ± 10 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏΞ½ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟ, Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ³Ξ­Ξ½Ξ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΟΟΟΞ±-34-36 ΡβδομάδΡΟ- ΡίΟΞ±Ξ½ Ο ΟΞ΅ΟδιΟλάΟΞΉΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΉΟΟΞ±ΞΉΞΌΞΉΞΊΞ?Ο ΞΊΞ±ΟδιοΟΞ¬ΞΈΞ΅ΞΉΞ±Ο ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞ΅Ο Ξ³Ξ­Ξ½Ξ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ¬. ΞΟ Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΟΞΏΟ Ξ³Ξ­Ξ½Ξ½Ξ·ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉΟ 22-27 Ξ΅Ξ²Ξ΄ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ΅Ο Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ΟΟΞ±ΟλάΟΞΉΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ.

Ξ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 37 ΞΊΞ±ΞΉ 38 ΡβδομάδΟΞ½ ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 1,4 ΟΞΏΟΞ­Ο Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟδιοΟάθΡιαΟ.

ΞΞ½Ο ΞΏ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏΟ ΞΊΞ±ΟδιοΟΞ¬ΞΈΞ΅ΞΉΞ±Ο ΞΌΞ΅ΞΉΟΞ½ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΞΉΟΟ, ΟΞ±ΟέμΡινΡ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± Ξ­ΟΟ 43 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ± ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏΞ½ ΟΟΟΟΟΞΏ ΟΞΏΞΊΞ΅ΟΟ.

Ξ Ξ±Ο ΞΎΞ·ΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏΟ Ξ?ΟΞ±Ξ½ ανΡξάΟΟΞ·ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ Ξ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ο ΟΞ±ΟάγονΟΞ΅Ο ΟΞΏΟ ΟΟ Ξ½Ξ­Ξ²Ξ±Ξ»Ξ±Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟδιοΟάθΡια, ΟΟΟΟ ΟΞΏ ΞΊΞ¬ΟΞ½ΞΉΟΞΌΞ± Ξ? Ξ· ΟΞ±ΟΟ ΟΞ±ΟΞΊΞ―Ξ±, ΟΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!