Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ‘’Πράσινο φως’’ από τον FDA στο Avelumab
[Iatronet]: ‘’Πράσινο φως’’ από τον FDA στο  Avelumab

[Iatronet]: ‘’Πράσινο φως’’ από τον FDA στο Avelumab

Ξ Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟ ΞΈΞΌΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΟΞ?Ο Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί Ξ±ΟΟΟΟΞΏΞΉΞ± ΟΟΞ½ δΡδομένΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞ± Οέλη ΞΞ±ΞΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ½ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ASCO.

ββΞ ΟΞ¬ΟΞΉΞ½ΞΏ ΟΟΟββ έλαβΡ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ FDA ΟΞΏΒ Avelumab ΟΞ·Ο Pfizer ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ο Merck KGaA ΟΞΏΟ Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ Ξ±ΟθΡνΡίΟΒ ΞΌΞ΅ ΞΏΟ ΟΞΏΞΈΞ·Ξ»ΞΉΞ±ΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΟΞΌΞ± ΞΏΞΉ ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΞΉ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ολοκληΟΟΟΡι Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟ Ξ³ΟΟΞΏ ΟημΡιοθΡΟΞ±ΟΞ΅Ξ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ δΡι ΟΟΟοδο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞΉΟΞ· ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ .Β ΞΡγονΟΟ ΟΞΏΟ ΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞ¬ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΟΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ?Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½ΞΏΟΞΏ-ογκολογία ΟΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞ―Ξ± PD-1 / PD-L1Β ΞΌΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΟοβάδιΟΞΌΞ± ΟΟΞ·Ξ½ ένδΡιξη.

Ξ Ξ±ΟΟΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΟ ΞΈΞΌΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο Ξ±ΟΟΞ?Ο Ξ±ΟΞΏΟΡλΡί Ξ±ΟΟΟΟΞΏΞΉΞ± ΟΟΞ½ δΡδομένΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞ± Οέλη ΞΞ±ΞΞΏΟ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ?ΟΞΉΞ± ΟΟ Ξ½Ξ¬Ξ½ΟΞ·ΟΞ· ΟΞ·Ο ASCO, δΡίΟΞ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ο ΟΟΞΉ ΟΞΏ Avelumab ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± μΡιΟΟΡι ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 31% ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· Ο ΟΞΏΟΟΞ·ΟΞΉΞΊΟΞΉΞΊΞ? ΟΟΞΏΞ½Οίδα ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½.Β ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ Ξ­ΞΆΞ·ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏ ΟΟΞΏ 21,4 ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο, δίνονΟΞ¬Ο ΟΞΏΟ Ο -ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ- Ξ­Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞΈΞ΅ΟΞΏ ΟΟΟΞ½ΞΏ ΞΆΟΞ?Ο Ξ΅ΟΟΞ¬-ΞΌΞ·Ξ½ΟΞ½.Β

΀ο ΟΞΊΞ΅ΟΞ±ΟΞΌΞ± ΞΈΞ± Ρίναι ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία ΟΟΟΟΞ·Ο Ξ³ΟΞ±ΞΌΞΌΞ?Ο ΞΌΟΞ½ΞΏ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΞΏΟ ΟΞΏΞΈΞ·Ξ»ΞΉΞ±ΞΊΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΟΞΌΞ±Β ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΉ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΉΟ Ο ΟΟλοιΟΞ΅Ο Ξ΅Ξ½Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΎΞ΅ΞΉΟ ΟΞΏΟ . ΞΞΉΞ±ΞΈΞ­ΟΡι ΡγκΟΞ―ΟΞ΅ΞΉΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΟΞΌΞ± ΟΟΞ½ ΞΊΟ ΟΟΞ¬ΟΟΞ½ Merkel ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΟΟΞ½ Ξ½Ξ΅ΟΟΟΞ½, αλλά ΟΞ΅ Ξ±Ο ΟΞ­Ο ΟΞΉΟ ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΞ΅Ο ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΞΊΞ±ΟΞ·Ξ³ΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟί΢Ρι ΟΞΏ pembrolizumab ΟΞ·Ο Merck (ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΉΟ Ξ΄ΟΞΏ), ΞΊΞ±ΞΈΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ Nivolumab ΟΞ·Ο Bristol Myers SquibbΒ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΟΟΞ½ Ξ½Ξ΅ΟΟΟΞ½.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!