Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: ΠΟΥ : Ο κορωνοϊός δεν είναι υπό έλεγχο- συνεχίζει να επιταχύνεται
[Iatronet]: ΠΟΥ : Ο κορωνοϊός δεν είναι υπό έλεγχο- συνεχίζει να επιταχύνεται

[Iatronet]: ΠΟΥ : Ο κορωνοϊός δεν είναι υπό έλεγχο- συνεχίζει να επιταχύνεται

”Ξ ΞΉΟΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΡθΡί Ο ΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ”, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΞΏ ΞΡνικΟΟ ΞΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ξ ΞΞ₯,. ”Ξλλά ΟΟΞΏ μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟλανΞ?ΟΞ· ΞΏ ΞΉΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι Ο ΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ-Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· Ξ΅ΟιδΡινΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ.”

Ξ Οανδημία ΟΟ Ξ½Ξ΅Οί΢Ρι Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΟΞ±ΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ· ΞΏ ΞΡνικΟΟ ΞΞΉΞ΅Ο ΞΈΟ Ξ½ΟΞ?Ο ΟΞΏΟ Ξ ΞΞ₯, TedrosΒ Adhanom Ghebreyesus.

”Ξ ΞΉΟΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΟΡθΡί Ο ΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ”, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅. ”Ξλλά ΟΟΞΏ μΡγαλΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟλανΞ?ΟΞ· ΞΏ ΞΉΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι Ο ΟΟ Ξ­Ξ»Ξ΅Ξ³ΟΞΏ-Ξ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· Ξ΅ΟιδΡινΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ.”

”Ξ Οανδημία, Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± Ξ΅ΟΞΉΟΞ±ΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ”, ΟημΡίΟΟΞ΅. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΟΞ½ διΟλαΟΞΉΞ¬ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΞΉΟ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ΅Ο 6 ΡβδομάδΡΟ.

ΞΟΟΟ ΟημΡίΟΟΞ΅, ββΞ³ΞΉΞ± ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±, Οολλοί Ξ±ΟΟ Ξ΅ΞΌΞ¬Ο ΟΟοΡιδοΟΞΏΞΉΞΏΟΟΞ±ΞΌΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΟΟΞ΅Ο ΞΊΟΞ· ΞΌΞΉΞ± ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΟΟΞΏΟΞΉΞΊΞ? Οανδημία Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΞΏΟ. Ξ©ΟΟΟΟΞΏ, ΟΞ±ΟΞ¬ ΟΞΉΟ ΟΟοΡιδοΟΞΏΞΉΞ?ΟΡιΟ, ΞΏ ΞΊΟΟΞΌΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΞΏΞΉΞΌΞΏΟ. ΀α ΟΟ ΟΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ±Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΞΏΞΉΞΌΞ±. ΞΞΉ ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΟΞ·ΟΞ­Ο ΞΌΞ±Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΞΏΞΉΞΌΞ΅Ο. ΞΞΉ Ξ΅ΟοδιαΟΟΞΉΞΊΞ­Ο Ξ±Ξ»Ο ΟΞ―Ξ΄Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΟΞ­ΟΟΞ΅Ο ΟΞ±Ξ½. ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΊΞ±ΞΉΟΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΡιλικΟΞΉΞ½Ξ? ΟΟΞΏΟΞ±ΟΞΌΟ.ββ

ΞάλΡΟΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ·Ξ³Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡνΟΞΈΞΏΟΞ½ Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ¬ΞΈΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΟ Ξ΅ΟΞΉΟΟ ΟΞ―Ξ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΞΏΟΟ ΟΞ―Ξ΅Ο ΟΞ΅ ΟΟΟΞ΅Ο, ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΟΞ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟλΡιΟ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!