Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Κορωνοϊός: 60 νέα κρούσματα, 42 εισαγόμενα
[Iatronet]: Κορωνοϊός: 60 νέα κρούσματα, 42 εισαγόμενα

[Iatronet]: Κορωνοϊός: 60 νέα κρούσματα, 42 εισαγόμενα

ΞΟΟ ΟΞ± ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± 42 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξο΢άνη, 7 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 8 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ΅ΟΟαλονίκη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞΌΞ±ΞΈΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη.

ΞΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ­ΞΊΟΞ±ΞΊΟΟΞ½ ΞΌΞ­ΟΟΟΞ½ ΟΟΞΏΞ½ Ξ ΟΞΏΞΌΞ±ΟΟΞ½Ξ±, δημοΟΞΉΞΏΟΞΏΞΉΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏΞ½ ΞΞΈΞ½ΞΉΞΊΟ ΞΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ ΞΞ·ΞΌΟΟΞΉΞ±Ο Ξ₯Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ±Ο (ΞΞΞΞ₯) 60 Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ»ΞΏΞΉΞΌΟΞΎΞ΅ΞΉΟ Ξ±ΟΟ ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ.Β

΀α ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ δΡδομένα Ξ΅ΟΞΉΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ· ΟΟΟΞ± ΞΌΞ±Ο, Ξ΅Ξ½Ο Ξ·Β ΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· διαμοΟΟΟΞ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΟΟ Ξ½ΞΏΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

  • 60 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±Β (50 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΀α 42 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (27 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 3.732 ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (3.672 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΈΞ¬Ξ½Ξ±ΟΞΏΟΒ (ΞΊΞ±Ξ½Ξ­Ξ½Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 193 Ξ¬ΟΞΏΞΌΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΞ· ΞΆΟΞ? ΟΞΏΟ Ο (193 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 9 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉΒ (9 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΈΞ΅Ο).
  • 123 Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ¬ΟΡι ΡξιΟΞ?ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΟ ΞΞΞ (122 ΟΞΈΞ΅Ο).
  • ΞΟΞΏΟ Ξ½ διΡνΡΟγηθΡί 363.412 ΟΞ΅ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΟ (358.725 ΟΞΈΞ΅Ο).

ΞΟΟ ΟΞ± ΟΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± 42 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα (40 ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ 2 ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΞ?λθαν Ξ±Ο ΟΞΏΞ²ΞΏΟΞ»ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± έλΡγΟΞΏ), 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξο΢άνη, 7 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 8 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ΅ΟΟαλονίκη, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞΌΞ±ΞΈΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξάνθη.

ΞΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ΅Ξ― ΟΞΏ ΟΞ»Ξ?ΟΞ΅Ο ΞΊΞ΅Ξ―ΞΌΞ΅Ξ½ΞΏ ΟΞ·Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ·Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ₯:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 60 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞ±Β 40 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΟΟΞΉΞ½ ΡλέγΟΟΞ½ ΟΟΞΉΟ ΟΟΞ»Ξ΅Ο Ξ΅ΞΉΟΟΞ΄ΞΏΟ ΟΞΉΟ ΟΟΟΞ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!