Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Gilead: Το remdesivir μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62%
[Iatronet]: Gilead: Το remdesivir μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62%

[Iatronet]: Gilead: Το remdesivir μειώνει τον κίνδυνο θνησιμότητας κατά 62%

΀ο Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ Ξ΅ΟιβΡβαίΟΟΞ· ΟΞ΅ ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο.

Ξ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Gilead Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· ΟΟΞΏΞΉΟΡίΟΞ½ κλινικΞ?Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο, ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟθΡί Ξ½ΟΟΞ―ΟΞ΅ΟΞ±, ΟΟΞΉ Ξ· ΟΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΞΈΞ΅ΟΞ±ΟΡία remdesivir Β ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± μΡιΟΟΡι ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 Β ΞΊΞ±ΟΞ¬ 62%, Β ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ· Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ?.

Ξ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ Β 312 ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬ Ξ±ΟΟΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο ΟΞ΅ ΟΟ ΟΞ±ΞΉΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ· δοκιμΞ? ΟΞ¬ΟΞ·Ο 3 ΞΊΞ±ΞΉ ομάδα 818 Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ, ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―ΟΞ±Ξ½ ΟΞ±ΟΟΞΌΞΏΞΉΞ± κλινικά ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΟΞ·ΟΞΉΟΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞ΅ΟιΡλΞ?ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞ· δοκιμΞ? ΞΊΞ±ΞΉ έλαβαν ΟΞΏ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΟΟ ΞΌΞ­ΟΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ?Ο ΟΞΏΟ Ο.

Ξ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ· Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΉ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΌΞ΅ ΟΞΏΒ remdesivir ΟΟ Ξ½Ξ΄Ξ΅ΟΟΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· κλινικΞ? Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟΟΞ·.Β

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± δΡίΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞΏ 7.6%ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ Β remdesivir ΟΞ­ΞΈΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ 12.5% ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½Β ΟΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ έλαβαν Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΌΞ΅ remdesivir.

Ξ Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΉ ΟΞΏ 74.4% ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? ΞΌΞ΅ ΟΞΏ remdesivir Ξ±Ξ½Ξ­ΟΟΟΟΞ±Ξ½ ΟΞ· 14Ξ· Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ± ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ 59% Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ ΟΞ· ΟΟ Ξ½Ξ?ΞΈΞ· Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ?.

Ξ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ± Ρίναι ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± ΟΞΏΟ ΟΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ Ξ΅ΟιβΡβαίΟΟΞ· ΟΞ΅ ΞΊΞ»ΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ­Ο Ξ΄ΞΏΞΊΞΉΞΌΞ­Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!