Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Δοκιμάζεται αγωγή κατά του HIV που θα χορηγείται 2 φορές το χρόνο
[Iatronet]: Δοκιμάζεται αγωγή κατά του HIV που θα χορηγείται 2 φορές το χρόνο

[Iatronet]: Δοκιμάζεται αγωγή κατά του HIV που θα χορηγείται 2 φορές το χρόνο

ΞΞ½Ξ΅ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΟΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ lenacapavir, ΞΌΟΟΟΞ΅ΟΞ΅ Ξ½Ξ± μΡιΟΟΡι ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΞΏΟ HIV ΟΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± ΞΌΞΉΞΊΟΞ?Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ±Ο Ξ±ΟθΡνΟΞ½.

ΞΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΏΞ½Ξ΅Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟ Ξ²Ξ?ΞΌΞ± ΟΟΞΏΟ Ξ­Ξ½Ξ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΟΞΏΟ HIVΒ ΟΞΏΟ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ Ξ½Ξ± λαμβάνΡΟΞ±ΞΉ 2 ΟΞΏΟΞ­Ο ΟΞΏ ΟΟΟΞ½ΞΏ.

ΞΞ½Ξ΅ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏ ΟΡιΟΞ±ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ lenacapavir, ΞΌΟΟΟΞ΅ΟΞ΅ Ξ½Ξ± μΡιΟΟΡι ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΞΏΟ HIV ΟΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± ΞΌΞΉΞΊΟΞ?Ο ΞΏΞΌΞ¬Ξ΄Ξ±Ο Ξ±ΟθΡνΟΞ½. ΞΞ½Ξ΅ΟΞ³Ξ¬ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα διαΟΞ·ΟΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ±ΟΟ 6 ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο.

Ξ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ?Ο Rhee, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΞΌΞ±ΞΊΟΟΟΞ΅ΟΞ·Ο Ξ΄ΞΉΞ¬ΟΞΊΞ΅ΞΉΞ±Ο ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΞ½ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞΏΟΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞΉΞΏ Ξ±ΟΞ»Ο ΟΟΟΟΞΏ ΟΟΟληΟΞ·Ο ΟΞΏΟ HIV ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο Ο ΟΞ·Ξ»ΞΏΟ ΞΊΞΉΞ½Ξ΄ΟΞ½ΞΏΟ .

Ξ©ΟΟΟΟΞΏ, ΟΟΡιά΢ΡΟΞ±ΞΉ ΟολλΞ? Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± Ξ±ΞΊΟΞΌΞ±. Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Nature, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ Ρίναι ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ? Ξ· δοΟολογία κάθΡ 6 ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ΅ 40 Ο Ξ³ΞΉΞ΅Ξ―Ο Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο, ΟΞΏ lenacapavir ΟάνηκΡ Ξ±ΟΟΞ±Ξ»Ξ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟαμένΡι ΡνΡΟΞ³Ο ΟΟΞΏΞ½ ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΞΉΟΞΌΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ±ΟΟ 6 ΞΌΞ?Ξ½Ξ΅Ο. ΣΡ 32 άνθΟΟΟΞΏΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟ ΞΌΞ­Ξ½ΟΟ ΞΌΞ· Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΌΞ΅ΟΟΟΞ―ΟΞΉΞΌΞΏ HIV, ΞΌΞΉΞ± Ξ­Ξ½Ξ΅ΟΞ· μΡίΟΟΞ΅ ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ± ΡνΟΟΟ 9 Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½.

Β

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!