Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Covid-19: Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου
[Iatronet]: Covid-19: Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

[Iatronet]: Covid-19: Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Imperial College London, ΟΞ±ΟΞ­ΟΡι ΟΞ± ΟΟΟΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟΞ»Ξ·Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ δΡίκΟΞ·Ο ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ .

ΞΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 ΟΞΏΟ Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξαιΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ¬ Ο Οηλά Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟΞ»Ξ·Ο ΟΟΞΏ Ξ±Ξ―ΞΌΞ±, Ρίναι ΟΞΉΞΏ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ½Ξ± ΟΡιΟΞΏΟΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ³ΟΞ?Ξ³ΞΏΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΞΈΞ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΞΌΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΞΊΞ΅ΟΞ±Ξ»Ξ?Ο ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΞΈΞ·Ξ³Ξ·ΟΞ? Waljit Dhillo ΟΞΏΟ Imperial College London, ΟΞ±ΟΞ­ΟΡι ΟΞ± ΟΟΟΟΞ± ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟΞ»Ξ·Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ δΡίκΟΞ·Ο ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ . ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ο ΟοδΡικνΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞΉ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΡνΟΞΏΟΞΉΟΟΞΏΟΞ½ ΞΏΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΞΉΞΏ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ο Ξ½Ξ± ΟΟΡιαΟΟΞΏΟΞ½ ΞΞΞ.

Ξ£ΟΞ· Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ·Ο, ΟΞ΅ 535 Ξ±ΟθΡνΡίΟ-Ξ±ΟΟ ΟΞΏΟ Ο ΞΏΟΞΏΞ―ΞΏΟ Ο 403 ΡίΟΞ±Ξ½ COVID-19- ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟΞ»Ξ·Ο ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 Ξ?ΟΞ±Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ± ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ· Ξ½ΟΟΞΏ. ΞΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ 3 Ξ½ΞΏΟοκομΡία ΟΞ·Ο ΞΟΞ΅ΟΞ±Ξ½Ξ―Ξ±Ο.

΀α Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΟΟΞ·Ξ½ ομάδα ΟΞ·Ο COVID-19 ΞΊΟ ΞΌΞ±Ξ―Ξ½ΞΏΞ½ΟΞ±Ξ½ Ξ­ΟΟ ΟΞΏ Ο ΟΞ·Ξ»Ο Ξ΅ΟΞ―ΟΡδο 3241.

ΞΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ ΟΟΞ½ Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ COVID-19, ΟΟΞΏΞΉ ΡίΟΞ±Ξ½ Ξ±ΟΟΞΉΞΊΟ Ξ΅ΟΞ―ΟΡδο ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟΞ»Ξ·Ο 744 Ξ? λιγΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ΅ΟΞ­ΞΆΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± 36 Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο, Ξ΅Ξ½Ο ΟΟΞΏΞΉ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ Ξ­ΞΆΞ·ΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏ 15 Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ΅Ο.

Ξ Dhillo, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ»Ξ΅Ο ΟΞ¬ ΡνΟΟ Ξ΅Ξ½Ξ΄ΞΏΞΊΟΞΉΞ½ΞΏΞ»ΟΞ³ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ»ΞΏΞ³ΞΉΞΊΟ ΟΟΞΉ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ COVID-19 ΟΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΞΏΞΉ ΟΞΉΞΏ Ξ¬ΟΟΟΟΟΞΏΞΉ ΞΈΞ± Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ο ΟΞ·Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα ΞΊΞΏΟΟΞΉΞΆΟληΟ, αλλά Ξ±Ο ΟΞ¬ ΟΞ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα Ρίναι Ξ±Ξ½Ξ·ΟΟ ΟΞ·ΟΞΉΞΊΞ¬ Ο Οηλά.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!