Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Η άσκηση μειώνει έως κατά 31% την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο στους ηλικιωμένους
[Iatronet]: Η άσκηση μειώνει έως κατά 31% την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο στους ηλικιωμένους

[Iatronet]: Η άσκηση μειώνει έως κατά 31% την πιθανότητα θανάτου από καρκίνο στους ηλικιωμένους

Ξ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΟΞ½ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΆΟΞ?Ο Ξ³ΞΉΞ± 30 λΡΟΟΞ¬ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞ½Ξ? ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΡλαΟΟΞ¬Ο Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΉΟνΡι ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΡνΟΟ Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½Ξ± ΟΡθάνΡι Ξ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 8%.

ΠΡλαΟΟΞΉΞ¬ Ξ¬ΟΞΊΞ·ΟΞ· ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΡι ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ Ξ½Ξ± ΞΆΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ JAMA Oncology.

Ξ Ξ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ±ΟΞ¬ΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΟΞ½ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΆΟΞ?Ο Ξ³ΞΉΞ± 30 λΡΟΟΞ¬ ΞΌΞ΅ ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞ½Ξ? ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΡλαΟΟΞ¬Ο Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΉΟνΡι ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΡνΟΟ Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½Ξ± ΟΡθάνΡι Ξ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 8%, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι Ξ· Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ?ΟΟΞΉΞ± Dr. Susan C. Gilchrist.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ±Ξ½ ΟΟΞΉ ΟΞΏ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΟΞ±ΟΞ¬ ΞΊΞ¬ΟΞΏΞΉΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ±ΟΞΊΞ΅ΟΞ¬ ΞΊΞ±Ξ»Ο, αλλά ΟΞΏ Ξ½Ξ± κάνΡι Ξ΅ΟΞΉΟλέον 30 λΡΟΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΟΞΉΞ±Ο Ξ­ΟΟ Ξ­Ξ½ΟΞΏΞ½Ξ·Ο Ξ­Ξ½ΟΞ±ΟΞ·Ο ΟΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΄ΟΞ±ΟΟΞ·ΟΞΉΟΟΞ·ΟΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ·ΞΌΞ­ΟΞ±-ΟΟΟΟ ΟοδηλαΟΞ―Ξ± Ξ? ΞΊΞΏΞ»ΟΞΌΟΞΉ- μΡιΟνΡι ΟΞ·Ξ½ ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ξ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 31%.

΀α Ξ΅Ο ΟΞ?ΞΌΞ±ΟΞ± Ξ²Ξ±ΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ Ξ±Ξ½Ξ¬Ξ»Ο ΟΞ· 8.000 ΡνηλίκΟΞ½ 45 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ άνΟ. Ξ£ΟΞ·Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ±ΟΞΎΞ·, ΞΏΞΉ ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ»Ξ±ΞΌΞ²Ξ¬Ξ½ΞΏΟ Ξ½ Ξ±Ξ³ΟΞ³Ξ? Ξ³ΞΉΞ± ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞ±ΞΊΞΏΞ»ΞΏΟ ΞΈΞ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ Ξ³ΞΉΞ± 5 ΟΟΟΞ½ΞΉΞ±. ΦοΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΟΞ±ΟΟ Ξ½ΟΞΉΟΞΌΞ΅ΟΟΞΏ Ξ³ΞΉΞ± διάΟΟΞ·ΞΌΞ± 7 Ξ·ΞΌΞ΅ΟΟΞ½.

ΞΞ±ΟΞ¬ ΟΞ· διάΟκΡια ΟΞ·Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο, ΟΞ­ΞΈΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ 268 ΟΟ ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο, ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ 3,3% Ξ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ. ΞΞ±ΟΞ¬ ΞΌΞ­ΟΞΏΞ½ ΟΟΞΏ ΟΟΞΏΞΉ ΟΞ­ΞΈΞ±Ξ½Ξ±Ξ½ Ξ±ΟΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏ ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΟΟΟΞ΅ΟΞ± Ξ±ΟΟ 777 λΡΟΟΞ¬ ΞΊΞ±ΞΈΞΉΟΟΞΉΞΊΞ?Ο ΞΆΟΞ?Ο ΞΊΞ±ΞΈΞ·ΞΌΞ΅ΟΞΉΞ½Ξ¬ ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο Ξ?ΟΞ±Ξ½ Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± Ρν ΞΆΟΞ? ΟΟΞΏ ΟΞ­Ξ»ΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!