Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Απειλή πανδημίας από νέο ιό γρίπης των χοίρων
[Iatronet]: Απειλή πανδημίας από νέο ιό γρίπης των χοίρων

[Iatronet]: Απειλή πανδημίας από νέο ιό γρίπης των χοίρων

Ξ Ξ³ΞΏΞ½ΟΟΟ ΟΞΏΟ G4 ΟάνηκΡ Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΞΏΞ»Ο ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟ, ΞΌΞ΅ ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο.

ΞΞΉΞ½Ξ­ΞΆΞΏΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ±Ξ½ ΟΟΟΞ± Ξ½Ξ­ΞΏ ΟΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞ½ ΟΞΏΞ―ΟΟΞ½, ΞΌΞ΅ δναμικΞ? Ξ³ΞΉΞ± Οανδημία. ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ΅ Ξ΅ΟΞΉΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΞ·Ο Ξ³ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΞ―ΟΞΏΟ Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ 2011 Ξ­ΟΟ ΟΞΏ 2018 ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ±Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ³ΞΏΞ½ΟΟΟ ΟΞΏ G4 ΟΞΏΟ ΞΌΞΏΞΉΞ¬ΞΆΞ΅ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Οανδημία H1NI ΟΞΏΟ 2009.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ·ΞΌΞΏΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ ΟΞ΅ΟΞΉΞΏΞ΄ΞΉΞΊΟ Β PNAS, ΞΏΞΉ ΟΞΏΞ―ΟΞΏΞΉ ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞΏΞ― ξΡνιΟΟΞ­Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ· γΡνιά ΟΟΞ½ ΞΉΟΞ½ ΟΞ·Ο ΟανδημικΞ?Ο Ξ³ΟΞ―ΟΞ·Ο. Ξ£Ο ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞΉΟΞ?ΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞ½ ΞΉΟΞ½ Ξ³ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΞ―ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ±Ξ―Ξ± Ξ³ΞΉΞ± Ξ­Ξ³ΞΊΞ±ΞΉΟΞ· ΟΟοΡιδοΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅ΟΞΏΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ± Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΟμΡνη ΟΞΉΞΈΞ±Ξ½Ξ? Οανδημία.

Ξ Ξ³ΞΏΞ½ΟΟΟ ΟΞΏΞΉΟ G4 ΞΊΟ ΟΞΉΞ±ΟΟΡί ΟΟΞΏΞ½ ΟΞ»Ξ·ΞΈΟ ΟΞΌΟ ΟΟΞ½ ΟΞΏΞ―ΟΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ 2016. ΞΞΏΞ― Β G4 Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ολο ΟΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ±Ξ―ΞΏ Ο ΟΟΞ²Ξ±ΞΈΟΞΏ Ξ½Ξ± Ξ³Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ Ο ΟΞΏΟΞ?ΟΞΉΞΏΟ ΟανδημικΟΟ ΞΉΟΟ.

Ξ£ΟΞΌΟΟΞ½Ξ± ΞΌΞ΅ ΟΞΏΟ Ο Ξ΅ΟΞΉΟΟΞ?ΞΌΞΏΞ½Ξ΅Ο, ΟΞ΅ΟιλαμβανομένΟΞ½ Ξ±ΟΟ ΟΞΏ Center for Disease Control and Prevention, ΟΞ·Ο ΞΞ―Ξ½Ξ±Ο, ΞΏΞΉ ΞΉΞΏΞ― ΟΟΞΏΟκολλΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΞΌΟΟΞΉΞ± Ο ΟοδοΟΞ­ΟΞ½ ΟΟΞ± Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΉΞ½Ξ± ΞΊΟΟΟΞ±ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ±ΟΞ±ΟΞΈΞΏΟΞ½ ΟΟΞΏ Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ½Ξ΅Ο ΟΟΞΉΞΊΟ.

Ξ ΞΉΟΟ ΞΌΟΞΏΟΡί Ξ½Ξ± ΞΌΞΏΞ»ΟνΡι ΞΊΞΏΟ Ξ½Ξ¬Ξ²ΞΉΞ± ΞΌΞ­ΟΟ ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο Ξ±Ξ΅ΟΞΏΞ»Ο ΞΌΞ¬ΟΟΞ½, ΟΟΞΏΞΊΞ±Ξ»ΟΞ½ΟΞ±Ο ΟΞΏΞ²Ξ±ΟΞ¬ ΟΟ ΞΌΟΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΟΟΟ ΟΟΞ¬ΟΞ½ΞΉΟΞΌΞ±, Ξ²Ξ?ΟΞ±, ΟΟ ΟΞΉΞ³ΞΌΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟλΡια Ξ²Ξ¬ΟΞΏΟ Ο.

Ξ G4 ΟάνηκΡ Ξ½Ξ± Ρίναι ΟΞΏΞ»Ο ΞΌΞΏΞ»Ο ΟΞΌΞ±ΟΞΉΞΊΟΟ, ΞΌΞ΅ ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΞΌΞ΅ΟάδοΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟ Ο Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!