Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: Αντισταμινικά βελτίωσαν την επιβίωση σε ασθενείς με μελάνωμα
[Iatronet]: Αντισταμινικά βελτίωσαν την επιβίωση σε ασθενείς με μελάνωμα

[Iatronet]: Αντισταμινικά βελτίωσαν την επιβίωση σε ασθενείς με μελάνωμα

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ±Ξ½ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±Ξ½ desloratadine ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΟ loratadine, ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΟΞΏΟ Ο Ξ¬Ξ½Ο ΟΟΞ½ 65.

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΟΞΏΟ Lund University, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΡι ΟΟΞΉ ΟΞ± Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞ±ΞΌΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ¬ ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ²Ξ΅Ξ»ΟΞΉΟΞ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ· Ξ±ΟθΡνΟΞ½ ΞΌΞ΅ μΡλάνΟΞΌΞ±.

Ξ©ΟΟΟΟΞΏ, ΞΏ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ?Ο HΓ₯kan Olsson, Ξ΄Ξ?Ξ»ΟΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΟΡιά΢ονΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ­Ξ΅Ο Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ΅Ο Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± Ξ΅ΟιβΡβαιΟΞΈΞΏΟΞ½ ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ±.

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο Ξ΅ΞΎΞ­ΟΞ±ΟΞ±Ξ½ ΟΞ· ΟΟΞ?ΟΞ· 6 Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞ±ΞΌΞΉΞ½ΞΉΞΊΟΞ½ ΟΞ΅ Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο ΞΌΞ΅ μΡλάνΟΞΌΞ± (desloratadine, cetirizine, loratadine, clemastine, ebastine ΞΊΞ±ΞΉ fexofenadine.)

΀αίΟΞΉΞ±ΞΎΞ±Ξ½ ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ±ΟΟ Ξ±ΟΟΡία ΟΞ±ΟμάκΟΞ½, ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο Ξ³ΞΉΞ± ΟΟΞΏΟ Ο Ξ£ΞΏΟ Ξ·Ξ΄ΞΏΟΟ Ξ³Ξ΅Ξ½Ξ½Ξ?ΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΞΌΞ΅ΟΞ±ΞΎΟ 2006 ΞΊΞ±ΞΉ 2014, ΟΞΏΟ Ξ­Ξ»Ξ±Ξ²Ξ±Ξ½ ΟΟΟΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ Ξ΄Ξ­ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ Β (24 562 Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο).

ΞΟΟ Ξ±Ο ΟΞΏΟΟ, 1. 253 ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΟΞ±Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞΉΟΟΞ±ΞΌΞΉΞ½ΞΉΞΊΞ¬- desloratadine (395) cetirizine (324), loratadine (251) Ξ? clemastine (192).

ΞΞΉ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο ΟΞ±ΟΞ±ΟΞ?ΟΞ·ΟΞ±Ξ½ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ· ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟ Ο ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞ―Ξ·ΟΞ±Ξ½ desloratadine ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ΅ Ξ­Ξ½Ξ± Ξ²Ξ±ΞΈΞΌΟ loratadine, ιδιαίΟΞ΅ΟΞ± ΟΟΞΏΟ Ο Ξ¬Ξ½Ο ΟΟΞ½ 65.

Ξ ΟΟΞ?ΟΞ· ΟΟΞ½ άλλΟΞ½ δΡν έδΡιξΡ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ? Ξ΅ΟΞ―Ξ΄ΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞΉΞ²Ξ―ΟΟΞ·. Ξ ΟΟΞ?ΟΞ· desloratadine ΞΊΞ±ΞΉ loratadine, Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟάνηκΡ Ξ½Ξ± μΡιΟνΡι ΟΞΏΞ½ ΞΊΞ―Ξ½Ξ΄Ο Ξ½ΞΏ ΡμΟάνιΟΞ·Ο Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΌΞ΅Ξ»Ξ±Ξ½ΟΞΌΟΞ±ΞΉΟ.

΀ο Ξ΅ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ρίναι ΡνδιαΟΞ­ΟΞΏΞ½ Ξ³ΞΉΞ± μΡλλονΟΞΉΞΊΟ ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞΏ Ξ­Ξ½Ξ±Ξ½ΟΞΉ ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Ξ»Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± Ξ²ΞΏΞ·ΞΈΞ?ΟΡι ΟΞ΅ ΟΟΞΏΟΟΟΞ·ΞΌΞ­Ξ½Ξ΅Ο ΞΌΞΏΟΟΞ­Ο ΟΞ·Ο Ξ½ΟΟΞΏΟ .

ΞΟΞΉΟλέον, ΟΞ± ΟΞ¬ΟΞΌΞ±ΞΊΞ± ΟΟΡδΟΞ½ δΡν Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ±ΟΡνέΟγΡιΡΟ.

Ξ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± δημοΟΞΉΞ΅ΟΟΞ·ΞΊΞ΅ ΟΟΞΏ Allergy.

Β

Ξ Ξ·Ξ³Ξ­Ο: Allergy.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!