Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | [Iatronet]: 97 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 2 νέοι θάνατοι
[Iatronet]: 97 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 2 νέοι θάνατοι

[Iatronet]: 97 νέα κρούσματα κορωνοϊού και 2 νέοι θάνατοι

΀α 30 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟαξιδιΟΟΞ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ.

ΞΟΞΉΟλέον 97 Ξ½Ξ­Ξ± ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΞΊΞΏΟΟΞ½ΞΏΟΞΏΟ ΟΞΏ ΟΞ΅Ξ»Ξ΅Ο ΟΞ±Ξ―ΞΏ ΟΞ΅ΟΟΞ±Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ 2 Ξ½Ξ­ΞΏΞΉ θάναΟΞΏΞΉ Ξ±ΟΟ CoViD-19, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞΈΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΞ· ΞΞ΅Ο ΟΞ­ΟΞ±.

ΞΞ΅ ΟΞ± Ξ½Ξ­Ξ± δΡδομένα, ΞΊΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ¬ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Ξ±Ξ»Ξ»Ξ±Ξ³Ξ­Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏ Ξ³ΟΞ¬ΟΞ·ΞΌΞ± ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΞΏΟΡία ΟΞ·Ο Ξ΅ΟΞΉΞ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο ΟΟΞ·Ξ½ Ξλλάδα.

Ξ Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞ―Ξ½ΟΟΞ· Ξ­ΟΡι ΟΟ Ξ΅ΞΎΞ?Ο:

“Ξ£Ξ?ΞΌΞ΅ΟΞ± Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞΏΞΉΞ½ΟΞ½ΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 97 Ξ½Ξ­Ξ±Β ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ½Ξ­ΞΏΟ ΞΉΞΏΟ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±,Β ΟΞ΅ ΟΟΞ­ΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞ·Ξ½ ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνη δημοΟΞΉΞ΅Ο ΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ­ΞΊΞΈΞ΅ΟΞ· Ξ΅ΟΞΉΟΞ?ΟΞ·ΟΞ·Ο, ΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ­ΞΌΟΟΞ·, 4 ΞΞΏΟ Ξ½Ξ―ΞΏΟ .

ΞΟΟ ΟΞ± 97 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ±, ΟΞ± 30 Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ ΟαξιδιΟΟΞ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ, ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± 29 ΡνΟΞΏΟΞ―ΟΟΞ·ΞΊΞ±Ξ½ ΟΟΞΏ ΟλαίΟΞΉΞΏ ΞΏΟΞ³Ξ±Ξ½ΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ ΞΌΞ±ΞΆΞΉΞΊΟΞ½ ΡλέγΟΟΞ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ Ξ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΞΞ½ΟΟΞ·ΟΞ± ΞάνθηΟ. Ξ ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΟΟ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟΟ ΟΟΞ½ ΞΊΟΞΏΟ ΟΞΌΞ¬ΟΟΞ½ Ρίναι 3.049, Ρκ ΟΟΞ½ ΞΏΟΞΏΞ―ΟΞ½ ΟΞΏ 55,2% Ξ±ΟΞΏΟΞ¬ άνδΟΞ΅Ο.

690 ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±ΟΞ± (22,6%) ΞΈΞ΅ΟΟΞΏΟΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Οαξίδι Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΡξΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΟ ΞΊΞ±ΞΉ 1.735 (56,9%) Ρίναι ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΆΟμΡνα ΞΌΞ΅ Ξ?δη Ξ³Ξ½ΟΟΟΟ ΞΊΟΞΏΟΟΞΌΞ±.

10Β ΟΟ ΞΌΟολίΟΞ΅Ο ΞΌΞ±Ο Ξ½ΞΏΟηλΡΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ διαΟΟληνΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ. ΠδιάμΡΟΞ· ηλικία ΟΞΏΟ Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ 75 Ξ΅ΟΟΞ½. 4 (40%) Ρίναι Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο. To 80% Ξ­ΟΡι Ο ΟοκΡίμΡνο Ξ½ΟΟΞ·ΞΌΞ± Ξ? Ρίναι ηλικιΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΞΉ 70 Ξ΅ΟΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ άνΟ.

Β 115Β Ξ±ΟΞΈΞ΅Ξ½Ξ΅Ξ―Ο Ξ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΡξέλθΡι Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΞΞΞ.

΀έλοΟ, Ξ­ΟΞΏΟ ΞΌΞ΅Β 2Β Ξ±ΞΊΟΞΌΞ± ΞΊΞ±ΟαγΡγΟΞ±ΞΌΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉΒ 182Β ΞΈΞ±Ξ½Ξ¬ΟΞΏΟ Ο ΟΟ Ξ½ΞΏΞ»ΞΉΞΊΞ¬ ΟΟΞ· ΟΟΟΞ±. 55 (30,2%) Ξ³Ο Ξ½Ξ±Ξ―ΞΊΞ΅Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ Ο ΟΟλοιΟΞΏΞΉ άνδΟΞ΅Ο.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: IATRONET

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!