Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Euro2day]: Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με ΞΕΕ και «HOTELS FOR»
[Euro2day]: Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με ΞΕΕ και «HOTELS FOR»

[Euro2day]: Συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με ΞΕΕ και «HOTELS FOR»

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε άμεσο ορισμό Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων.

Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στην Πολιτεία, όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον Ξενοδοχειακό Κλάδο του τουρισμού, προχωρούν το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) και η νεοσύστατη Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «HOTELS FOR».

Η συμφωνία αυτή έγκειται στη σημασία του τουρισμού για την παγκόσμια οικονομία και, ειδικότερα, στο γεγονός ότι ο τουρισμός αποτελεί το βασικό πυλώνα του πολιτισμού, της ιστορίας, των ηθών και εθίμων του τόπου και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και στοχεύει στην ενδυνάμωση των τουριστικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας είναι η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσα από την αναβάθμιση του Ελληνικού ξενοδοχείου και των καλών πρακτικών σε θέματα βιώσιμης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ανάπτυξης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κάθε μέρος θα εισφέρει στο άλλο την ειδική τεχνογνωσία, την εμπειρία και τη θεσμική «θωράκιση» για την πιο αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων. Συγκεκριμένα, τα πεδία συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών αφορούν σε:

• Από κοινού υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ανάδειξης, Προώθησης και Προβολής των στόχων

• Ενθάρρυνση για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικής εμπειρίας, των πληροφοριών και των στατιστικών στοιχείων που θα έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και την από κοινού έκδοση σχετικών επιστημονικών μελετών

• Συνεργασία για την καθολική θέσπιση κινήτρων, παροχή εργαλείων, υιοθέτηση δεικτών αξιολόγησης προόδου και επιδόσεων των μελών του ΞΕΕ

• Εξέταση των δυνατοτήτων και των σκοπιμοτήτων της αμοιβαίας συμμετοχής σε τουριστικές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται είτε από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος είτε από τρίτους (συνέδρια, τουριστικές εκθέσεις, θεματικές εκδηλώσεις, και άλλα γεγονότα) στην Ελλάδα και σε χώρες ή περιοχές «δυνητικών επισκεπτών»

• Συνεργασία για κοινές προγραμματισμένες δράσεις, με στόχο την εκτενέστερη και πολύπλευρη προβολή του τουρισμού

• Μέριμνα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διάχυση και την αξιολόγηση γνώσεων, σε στελέχη των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και σε στελέχη και προσωπικό μελών του ΞΕΕ

• Ενθάρρυνση και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση των περιγραφόμενων στόχων αλλά και των καταστατικών σκοπών της «HOTELS FOR»

• Συνεργασία σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και συμμετοχή, κατά περίπτωση, σε συναντήσεις, συνέδρια και φόρα των διεθνών και μη, οργανισμών, με ενδιαφέρον ή δραστηριότητα στον τουρισμό, καθώς και των εξειδικευμένων διεθνών τουριστικών οργανισμών

• Ενθάρρυνση για συνεργασία και για τις δραστηριότητες όλων των αρμοδίων φορέων, τουριστικών και άλλων επιχειρήσεων, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη των στόχων του παρόντος

Σημειώνεται πως τα συμβαλλόμενα μέρη θα προβούν σε άμεσο ορισμό Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ανάδειξης, Προώθησης και Προβολής, θα εισηγείται ειδικές δράσεις, θα συντονίζει, όπου χρειάζεται, την ομαλή διεξαγωγή όλων των δράσεων και των ενεργειών των διαφόρων πεδίων συνεργασίας και θα εισηγείται τις αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις του Σχεδίου Δράσεων.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!