Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΕΛΛΑΔΑ | [CNN Greece]: Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών
[CNN Greece]: Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

[CNN Greece]: Πανελλήνιες 2020: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών

Ακόμη μία μέρα εξετάσεων στις Πανελλαδικές παρήλθε, με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να δίνουν τα εξής μαθήματα: Ιστορία, Πληροφορική και Ανάπτυξη Εφαρμογών.

Παρακάτω, μπορεί να δείτε αναλυτικά τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι μαθητές, αλλά και τις απαντήσεις τους.

Τα θέματα

Τα θέματα της Ιστορίας (νέο σύστημα):

4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας (νεό σύστημα))
1 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας (νεό σύστημα))
2 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας (νεό σύστημα))
3 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας (νεό σύστημα))
4 of 4

Τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)

5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
1 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
2 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
3 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
4 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
5 of 5

Τα θέματα Ιστορίας για ημερήσια ΓΕΛ (παλαιό σύστημα)

4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα ημερήσια (παλαιό σύστημα)
1 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα ημερήσια (παλαιό σύστημα)
2 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα ημερήσια (παλαιό σύστημα)
3 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα ημερήσια (παλαιό σύστημα)
4 of 4

Τα θέματα Ιστορίας για τα εσπερινά ΓΕΛ (παλαιό σύστημα)

4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα εσπερινά (παλαιό σύστημα)
1 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα εσπερινά (παλαιό σύστημα)
2 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα εσπερινά (παλαιό σύστημα)
3 of 4
4 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ιστορίας για τα εσπερινά (παλαιό σύστημα)
4 of 4

Τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τα ημερήσια ΓΕΛ (παλαιό σύστημα)

5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα ημερήσια ΓΕΛ
1 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα ημερήσια ΓΕΛ
2 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα ημερήσια ΓΕΛ
3 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα ημερήσια ΓΕΛ
4 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα ημερήσια ΓΕΛ
5 of 5

Tα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για τα εσπερινά ΓΕΛ (παλαιό σύστημα)

5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα εσπερινά ΓΕΛ
1 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα εσπερινά ΓΕΛ
2 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα εσπερινά ΓΕΛ
3 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα εσπερινά ΓΕΛ
4 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για τα εσπερινά ΓΕΛ
5 of 5

Οι απαντήσεις

Οι απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας για όσους εξετάστηκαν με το νέο σύστημα

3 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας νέο σύστημα
1 of 3
3 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας νέο σύστημα
2 of 3
3 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας νέο σύστημα
3 of 3

Οι απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας για όσους εξετάστηκαν με το παλαιό σύστημα

6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
1 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
2 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
3 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
4 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
5 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Οι απαντήσεις της Ιστορίας παλαιό σύστημα
6 of 6

Οι απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής για όσους εξετάστηκαν με το νέο σύστημα

5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
1 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
2 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
3 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
4 of 5
5 Photos: Πανελλήνιες Εξετάσεις: Αυτά είναι τα θέματα της Πληροφορικής (νέο σύστημα)
5 of 5

Οι απαντήσεις στα θέματα της Ανάπτυξης Εφαρμογών για όσους εξετάστηκαν με το παλαιό σύστημα

6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
1 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
2 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
3 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
4 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
5 of 6
6 Photos: Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι απαντήσεις στην Ανάπτυξη Πληροφοριών
6 of 6

Πρόγραμμα υποψηφίων ΓΕΛ

Το πρόγραμμα για τα ΓΕΛ ολοκληρώνεται με την εξέταση στις 26/6 στην Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: CNN GREECE

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!