Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020
# M-NEWS:
Home | ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δείτε όλες τις Ειδήσεις και τα Νέα της κατηγορίας ΥΓΕΙΑ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ | Άμεση Ενημέρωση από τις μεγαλύτερες ελληνικές πηγές ειδήσεων. | Ειδήσεις, Νέα, Ενημέρωση, News, Υγεία, Διατροφή, Health, Nutrition

[Iatronet]: 27 νέες λοιμώξεις από κορωνοϊό και 1 ακόμη θάνατος

0e7bb46948.jpeg

΀α 17 Ρίναι ΡιΟΞ±Ξ³ΟμΡνα, 3 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΟΞ΅ΟΞΉΟΞ΅ΟΡιακΞ? ΡνΟΟΞ·ΟΞ± ΞάνθηΟ, 4 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΟΟΞΉΞΊΞ?, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ· ΞΞ¬ΟΞΉΟΞ±, 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟΟΞΏΟΞΉΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ 1 Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΞ±ΟδίΟΟΞ±. ΣΡ Ξ½Ξ­Ξ± ΟΞ¬ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±Ξ½Ξ΄Ξ·ΞΌΞ―Ξ±Ο Ξ΅ΞΉΟΞ­ΟΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ· Ξλλάδα, ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ Ξ±ΟΞΉΞΈΞΌΟ ΟΟΞ½ Ξ½Ξ­ΟΞ½ ... συνέχεια »

[Iatronet]: Ο περίπατος δίπλα στη θάλασσα ενισχύει την ευεξία

47fe15a278.jpeg

Ξ£Ο ΞΌΞΌΞ΅ΟΞ­ΟΞΏΞ½ΟΞ΅Ο ΟΞ΅ Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± ΡίΟΞ±Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ½ΟΞΉΞΊΞ¬ βΡλΟΞΉΟΞΌΞ­Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞ―ΟΡδα Ξ΅Ο Ξ΅ΞΎΞ―Ξ±Ο ΞΊΞ±ΞΉ διάθΡΟΞ·Ο Ξ±ΞΌΞ­ΟΟΟ ΞΌΞ΅ΟΞ¬ ΟΞΏΞ½ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞ±ΟΞΏ ΟΞ΅ ”ΞΌΟλΡ ΟΟΟΞΏ”, ΟΞ΅ ΟΟΞ³ΞΊΟΞΉΟΞ· ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ½ ΟΞ΅ΟΞ―ΟΞ±ΟΞΏ ΟΟΞ·Ξ½ ΟΟλη Ξ? ΟΞ·Ξ½ ξΡκοΟΟΞ±ΟΞ· ΟΟΞΏ ΟΟΞ―ΟΞΉ. ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΉ ΟΞΏ Ξ½Ξ± ... συνέχεια »

[OnMed]: Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Πόσο μειώνει τον κίνδυνο η άσκηση

15df092674.jpeg

Η άσκηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας σύμφωνα με νέα έρευνα. Παράλληλα, δρα προστατευτικά έναντι άλλων παθήσεων που οδηγούν στην απώλεια της όρασης, όπως το γλαύκωμα και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, σύμφωνα με την έρευνα ... συνέχεια »

[Iatronet]: Περισσότερα προβιοτικά για βελτίωση της κατάθλιψης

8cae319610.jpeg

Ξ Ο ΞΉΞΏΞΈΞ­ΟΞ·ΟΞ· διαΟΟΞΏΟΞ?Ο ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟιλαμβάνΡι ΟΟΞΏΞ²ΞΉΞΏΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ? ΟΟ Ξ½Ξ΄Ο Ξ±ΟΞΌΟ ΟΟΞΏΞ²ΞΉΞΏΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΡβιοΟΞΉΞΊΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΡί ΡνδΡΟΞΏΞΌΞ­Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± ΟΟ ΞΌΞ²Ξ¬Ξ»Ξ»Ξ΅ΞΉ ΟΟΞ· μΡίΟΟΞ· ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΟάθλιΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΟ Ξ¬Ξ³ΟΞΏΟ Ο. ΞΞ­Ξ± Ξ²ΟΞ΅ΟΞ±Ξ½ΞΉΞΊΞ? Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, Ξ±Ξ½Ξ±ΞΊΞ¬Ξ»Ο ΟΞ΅ ΟΟΞΉ Ξ· Ο ΞΉΞΏΞΈΞ­ΟΞ·ΟΞ· διαΟΟΞΏΟΞ?Ο ΟΞΏΟ ΟΞ΅ΟιλαμβάνΡι ... συνέχεια »

[Queen]: Απλά μυστικά από τον ειδικό για να μη χαλάσεις τη διατροφή στις διακοπές

84d08c03f5.jpeg

Ο πρακτικός οδηγός για να μην πάρεις γραμμάριο Οι διακοπές είναι χρόνος χαλάρωσης και απόλαυσης και μερικές φορές οι άνθρωποι τις θεωρούν ασύμβατες με τον περιορισμό φαγητού και ποτού. Εδώ θα χρειαστεί να κάνετε μια κρίσιμη αλλαγή στον τρόπο που ... συνέχεια »

[Η Ναυτεμπορική]: Παραδόθηκαν στο ΕΣΥ οι 40 υπερσύγχρονες κλίνες ΜΕΘ δωρεά της ΠΕΦ

82d6b8fdbd.jpeg

Τις 40 καινούριες, υπερσύγχρονες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) παρέδωσε την Τρίτη στο υπουργείο Υγείας η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Η δωρεά της ΠΕΦ ενισχύει τις υποδομές, τον πρώτο πυλώνα της θωράκισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό ... συνέχεια »

[Iatronet]: Καθώς μειώνεται η διάρκεια ύπνου REM αυξάνεται η πρόωρη θνησιμότητα

36ae087248.jpeg

ΞΞΉΞ± κάθΡ 5% μΡίΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΟΟΞ½ΞΏΟ REM, ΟΞΏ ΟΞΏΟΞΏΟΟΟ ΞΈΞ½Ξ·ΟΞΉΞΌΟΟΞ·ΟΞ±Ο Ξ±Ο ΞΎΞ¬Ξ½Ξ΅ΟΞ±ΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ¬ 13% Ξ­ΟΟ 17% ΟΟΞΏΟ Ο Ξ·Ξ»ΞΉΞΊΞΉΟΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞΏΟ Ο ΞΌΞ΅ΟΞ?λικΡΟ, Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ΅ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ·ΟΞ­Ο. Ξ Ξ²Ξ±ΞΈΟΟ ΟΟΞ½ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ±Ξ½Ξ±Ξ³ΞΊΞ±Ξ―ΞΏΟ Ξ³ΞΉΞ± ΞΊΞ±Ξ»Ξ? Ο Ξ³Ξ΅Ξ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏΞ»Ο Ξ»Ξ―Ξ³ΞΏΟ ... συνέχεια »

[Iatronet]: Ανακαλύφθηκε νέα σχέση μεταξύ ματιών και αφής

003cfafc28.jpeg

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± έδΡιξΡ ΟΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΞ­Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΊΟΞ·Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΞ΅Οιβάλλον. ΞΞΉΞΊΟΞ­Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΊΟΞ·Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ... συνέχεια »

[Iatronet]: Ανακαλύφτηκε νέα σχέση μεταξύ ματιών και αφής

003cfafc28.jpeg

ΞΞ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ± έδΡιξΡ ΟΟΟ ΞΌΞΉΞΊΟΞ­Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΊΟΞ·Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ΅ΟΞΉΞΊΞ­Ο ΟληΟΞΏΟΞΏΟΞ―Ξ΅Ο Ξ±ΟΟ ΟΞΏ ΟΞ΅Οιβάλλον. ΞΞΉΞΊΟΞ­Ο ΞΊΞΉΞ½Ξ?ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΌΞ±ΟΞΉΟΞ½ ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΟΞ·ΟΞΉΞΌΞΏΟΞΏΞΉΞ·ΞΈΞΏΟΞ½ ΟΟ Ξ΄Ξ΅Ξ―ΞΊΟΞ·Ο ΟΞ·Ο ΞΉΞΊΞ±Ξ½ΟΟΞ·ΟΞ±Ο ΟΟΞ½ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΟΞ½ Ξ½Ξ± ΟΞ΅ΟΞΉΞΌΞ­Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ... συνέχεια »

[Queen]: Νοιάζομαι για την άσκηση & την ισορροπημένη διατροφή

31f5f09f78.jpeg

Το “Νοιάζομαι”(www.nestlenoiazomai.gr), το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nestlé Ελλάς που προσφέρει προνόμια στα μέλη του ώστε να έχουν μία καλύτερη ζωή, βασισμένη στην καλή διατροφή, και τα Cosmos Sport, η μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών ειδών, συνεργάζονται με κοινό στόχο να βοηθήσουν τα ... συνέχεια »

[OnMed]: Γονιμότητα: Οι τέσσερις συνήθειες που την αυξάνουν (εικόνες)

e8fc30080f.jpeg

Αν θέλετε να αποκτήσετε παιδιά, υπάρχουν μερικά απλά πράγματα, που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις πιθανότητές σας να τα καταφέρετε. Εκτός από την υγιεινή διατροφή, που είναι πάντα ένας παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές, ... συνέχεια »

[Η Ναυτεμπορική]: Συμβουλές για το καλοκαίρι για άτομα που φορούν φακούς επαφής

f17d092808.jpeg

Το να είμαστε περισσότερο χρόνο έξω από σπίτι μας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο για τους χρήστες φακών επαφής. Η αυξημένη θερμοκρασία, η συχνότερη χρήση κλιματιστικών, η έκθεση στον ήλιο, ο αέρας και η άμμος ... συνέχεια »

[Iatronet]: Χαμηλότερη χοληστερόλη με αποφυγή υδατανθράκων

7869c66d55.jpeg

Ξ Ξ½Ξ­Ξ± Ξ­ΟΞ΅Ο Ξ½Ξ±, έδΡιξΡ ΟΟΞΉ ΞΌΞΉΞ± διαΟΟΞΏΟΞ? ΟΞΉΞΏ ΟιλικΞ? ΟΟΞΏΟ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±Οδιά Ρίναι Ξ±Ο ΟΞ? ΞΌΞ΅ Οαμηλά ΟάκΟΞ±ΟΞ±. ΞΞ΄Ο ΞΊΞ±ΞΉ δΡκαΡΟΞ―Ξ΅Ο, ΟΞ΅ Ξ±Ξ½ΞΈΟΟΟΞΏΟ Ο ΟΞΏΟ Ξ΄ΞΉΞ±Ξ³ΞΉΞ³Ξ½ΟΟΞΊΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ Β ΞΌΞ΅ οικογΡνΞ? Ο ΟΞ΅ΟΟοληΟΟΞ΅Οολαιμία ΟΟ Ξ½ΞΉΟΟΞ¬ΟΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΡλαΟΞΉΟΟΞΏΟΞΏΞΉΞΏΟΞ½ ΟΞ·Ξ½ ΞΊΞ±ΟανάλΟΟΞ· ΞΊΞΏΟΞ΅ΟΞΌΞ­Ξ½ΟΞ½ λιΟΞ±ΟΟΞ½ ... συνέχεια »

[Iatronet]: Κορωνοϊός: Χρηματοδότηση από την Κομισιόν για την ανάπτυξη εμβολίου

f91c1a9841.jpeg

Ξ ΞΞΏΞΌΞΉΟΞΉΟΞ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· ΞΞ€ΞΟ ΟΞ±ΟΞ­ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία CureVac ΟΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞΏΞ΄ΟΟΞ·ΟΞ· ΟΟΞΏΟ Ο 75 ΡκαΟΞΏΞΌΞΌΟ ΟΞ―ΟΞ½ Ξ΅Ο ΟΟ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ·Ξ½ Ξ±Ξ½Ξ¬ΟΟΟ ΞΎΞ· Ξ΅ΞΌΞ²ΞΏΞ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ­ΞΊΟΞ±ΟΞ· ΟΞ·Ο ΟΞ±ΟΞ±Ξ³ΟΞ³Ξ?Ο. Ξ ΞΟ ΟΟΟΞ±ΟΞΊΞ? Ξ€ΟΞ¬ΟΡ΢α ΞΟΡνδΟΟΞ΅ΟΞ½ (ΞΞ€ΞΟ) ΞΊΞ±ΞΉ Ξ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΡία CureVac, ΞΌΞΉΞ± Ξ²ΞΉΞΏΟΞ±ΟΞΌΞ±ΞΊΞ΅Ο ... συνέχεια »

[Iatronet]: H κατάλληλη προετοιμασία για όμορφο μαύρισμα

91450286d0.jpeg

Ξ ΟΞΉΞ½ Ξ±ΟΟ ΞΏΟΞΏΞΉΞ±Ξ΄Ξ?ΟΞΏΟΞ΅ ΡξΟΟΞΌΞ·ΟΞ· ΟΟΞ·Ξ½ ΟΞ±Οαλία Ξ΅ΟιβάλλΡΟΞ±ΞΉ ΞΌΞ―Ξ± ολοκληΟΟΞΌΞ­Ξ½Ξ· Ξ±ΟολέΟΞΉΟΞ· ΞΊΞ±ΞΉ Ξ΅Ξ½Ο Ξ΄Ξ¬ΟΟΟΞ·. ΀ο Ξ·ΞΌΞ΅ΟΞΏΞ»ΟΞ³ΞΉΞΏ δΡίΟνΡι Ξ±ΟΟΞ­Ο ΞΞΏΟ Ξ»Ξ―ΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΏΞΉ διακοΟΞ­Ο Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ρίναι ΞΌΞ±ΞΊΟΞΉΞ¬. ΞΞΉΞ± ΟΟΞ΅Ο ΞΈΞ­Ξ»ΞΏΟ Ξ½ Ξ½Ξ± Ξ±ΟΞΏΞΊΟΞ?ΟΞΏΟ Ξ½ Ξ­Ξ½Ξ± ΞΏΞΌΞΏΞΉΟΞΌΞΏΟΟΞΏ ΞΌΟΟΞΏΟΟΞΆΞΉΞ½ΞΏ ΟΟΟΞΌΞ±, δΡν Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ... συνέχεια »

[OnMed]: Εμμηνόπαυση: Τα συμπτώματα που μαρτυρούν αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

318f1881e0.jpeg

Η εφίδρωση και οι εξάψεις κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτελούν χαρακτηριστικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, ταυτόχρονα όμως εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών. Πρόσφατη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Queensland έδειξε πως μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με τα παραπάνω ... συνέχεια »

[Iatronet]: Επαναστατική τεχνολογική εξέλιξη στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη

725b62da3a.jpeg

Ξ ΞΏΞΉΞ± Ρίναι ΟΞ± Ξ±ΟΞΏΟΡλέΟΞΌΞ±ΟΞ± Ξ±ΟΟ ΟΞ·Ξ½ Ξ΅ΟΞ±ΟΞΌΞΏΞ³Ξ? ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΞΈΟΞ΄ΞΏΟ Ξ₯Ξ²ΟιδικΞ?Ο ΞΟΡικΟΞ½ΞΉΟΞ·Ο. Ξ ΞΏΞ»ΟΟΞΉΞΌΞ· ΞΊΞ±ΞΉ ΟΟΞ· διάγνΟΟΞ· ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΟΞΊΞ―Ξ½ΞΏΟ ΟΞΏΟ ΟΟΞΏΟΟΞ¬ΟΞ· ΞΊΞ±ΟΞ¬ Οη διΡνέΟγΡια ΟΞ·Ο ΞΊΞ±ΞΈΞΏΞ΄Ξ·Ξ³ΞΏΟΞΌΞ΅Ξ½Ξ·Ο ΞΌΞ΅ Ο ΟΞ΅ΟΞ?ΟΞΏΟ Ο Ξ²ΞΉΞΏΟΞ―Ξ± Ρίναι ΟΞ?ΞΌΞ΅ΟΞ± Ξ·Β ΟΞΉΞΏ Ξ΅ΟΞ±Ξ½Ξ±ΟΟΞ±ΟΞΉΞΊΞ? ΟΞ΅ΟνολογικΞ? Ρξέλιξη ΟΟΞΏ ΟΡδίο ... συνέχεια »

[OnMed]: Νεφρική ανεπάρκεια: Ποια είναι τα προειδοποιητικά σημάδια (εικόνες)

497e3634f1.jpeg

Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι η αδυναμία των νεφρών να απομακρύνουν τοξίνες και άλλα βλαβερά υπολείμματα από τον οργανισμό και να εξισορροπήσουν τα υγρά και τους απαραίτητους ηλεκτρολύτες στο σώμα. Το πρόβλημα εμφανίζεται ξαφνικά, σε διάστημα μικρότερο των δύο ημερών. ... συνέχεια »

[OnMed]: Πώς θα επιλέξω το κατάλληλο αντηλιακό για το παιδί μου;

84e162fa21.jpeg

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα παιδικά αντηλιακά. Η επιλογή του αντηλιακού για το παιδί σας πρέπει να γίνεται με κριτήρια που αφορούν κυρίως τους δείκτες προστασίας αφού το σημαντικότερο είναι να προστατεύσετε την ευαίσθητη επιδερμίδα του από τις υπεριώδεις ... συνέχεια »

[Η Ναυτεμπορική]: Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο των διακοπών εν μέσω πανδημίας

d84ff8c57c.jpeg

Με χειρουργικές ή υφασμάτινες μάσκες, αντισηπτικά και γάντια μιας χρήσης ενισχύεται φέτος το φαρμακείο των διακοπών. Ο κορωνοϊός άλλαξε τα δεδομένα και έφερε νέες συνήθειες όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις θερινές εξορμήσεις μας. Όσοι, λοιπόν, αποφασίσουν να ... συνέχεια »

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!