Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Κέρδος]: ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,05 και επιστροφή κεφαλαίου €0,11 ενέκρινε η ΓΣ
[Κέρδος]: ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,05 και επιστροφή κεφαλαίου €0,11 ενέκρινε η ΓΣ

[Κέρδος]: ΕΧΑΕ: Τη διανομή μερίσματος €0,05 και επιστροφή κεφαλαίου €0,11 ενέκρινε η ΓΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 18η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.425.752 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 60,4% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018) και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 5η Ιουνίου και 6η Ιουνίου 2019, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!