Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
# M-NEWS:
Home | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΕΣ | [Η Καθημερινή]: Πρόγραμμα 36,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων
[Η Καθημερινή]: Πρόγραμμα 36,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων

[Η Καθημερινή]: Πρόγραμμα 36,5 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η ένταξη έργων προς ενίσχυση από τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 36,5 εκατ. ευρώ.

Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, παραμένει δε ανοικτή για υποβολή προτάσεων έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 150 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά σημεία της δράσης έτσι όπως αυτά διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις της πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις (δηλαδή εξαιρούνται οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες), όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

Διαθέτουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

1. Είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!