Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018
# M-NEWS:
ΑΘΗΝΑ:
21 °C 1 kmh
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
21 °C 2 kmh
Home | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ | [Η Καθημερινή]: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην «Κ»: «Μέριμνα διά την δημιουργίαν του Θεού»
[Η Καθημερινή]: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην «Κ»: «Μέριμνα διά την δημιουργίαν του Θεού»

[Η Καθημερινή]: Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην «Κ»: «Μέριμνα διά την δημιουργίαν του Θεού»

Τόν ἐρχόμενον μῆνα, μεταξύ 5ης καί 8ης Ἰουνίου, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διοργανώνει ἓνα διεθνές, διεπιστημονικόν καί διαθρησκειακόν οἰκολογικόν συμπόσιον εἰς νήσους τοῦ Σαρωνικοῦ κόλπου. Τό συμπόσιον εἶναι τό 9ον μιᾶς σειρᾶς συναφῶν συναντήσεων, ἀπό τοῦ ἔτους 1995, αἱ ὁποῖαι συνεκέντρωσαν διακεκριμένους ἐκπροσώπους ἐκκλησιῶν καί θρησκειῶν, θεολόγους καί εἰδικούς ἐπιστήμονας, καθώς καί πολιτικούς καί δημοσιογράφους, διά νά διερευνήσουν τάς διαφόρους τοπικάς περιβαλλοντικάς προκλήσεις, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τό Αἰγαῖον, τόν Εὔξεινον Πόντον, τόν Δούναβιν, τήν Ἀδριατικήν, τήν Βαλτικήν, τόν Ἀμαζόνιον, τήν Ἀρκτικήν καί τόν Μισισιπήν. Τό παρόν συμπόσιον φέρει τόν τίτλον «Γιά μιά πιό Πράσινη Ἀττική: Διατήρηση τοῦ πλανήτη καί προστασία τοῦ κόσμου».

Ὄντως, κατά τάς τελευταίας τρεῖς δεκαετίας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπισημαίνει καί ἐπιμένει εἰς τάς πνευματικάς ρίζας τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως, τονίζοντας ταὐτοχρόνως τήν στενήν ἀλληλεξάρτησιν ἀνθρωπότητος καί φύσεως. Ἐπιπλέον, ὑπογραμμίζει πώς ἡ ἀπαραίτητος πνευματική ἀλλαγή τῆς στάσεώς μας ἀπέναντι εἰς τήν δημιουργίαν τοῦ Θεοῦ ἀπαιτεῖ συνάμα δέσμευσιν καί συνεργασίαν ὅλων τῶν κοινωνικῶν τομέων καί τῶν ἐπιστημῶν. Μέ τήν πάροδον τοῦ χρόνου, ἔχει ἀσφαλῶς καταστῇ πλέον σαφές ὅτι οὐδείς δύναται μόνος του νά ἀντιμετωπίσῃ τήν οἰκολογικήν κρίσιν τοῦ πλανήτου μας. Τό ζητούμενον εἶναι ἡ συνεργασία καί ὄχι ὁ ἀνταγωνισμός. Ὀφείλομεν δηλαδή νά συνεργασθῶμεν μέ ἕνα συντονισμένον καί ἀλληλοσυμπληρωματικόν τρόπον. Διότι αἱ ἐν δυνάμει συνέπειαι τῆς τυχόν ἀπραξίας μας δέν μᾶς ἐπιτρέπουν νά συνεχίσωμεν μέ τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον δρῶμεν μέχρι σήμερον.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δημοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΧΟΛΙΑ

Κάνε like τη σελίδα μας στο Facebook

Κάνε like για να μαθαίνεις τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν!